NK - Nederlands Kampioenschap

Via deze link vind je de geplaatsten voor de NK 2023 – Download

Algemene Info

Op 20 en 21 januari 2024 vindt in Almere het NK Majorette/Baton Twirling van de KNMO-NTSB plaats. Eén groot kampioenschap voor de top van de Nederlandse majorette- en twirlsector.

Deelname aan nationale onderdelen

Plaatsing voor het NK geschiedt via Provinciale/Bonds/Regiokampioenschappen, op uitnodiging van een provinciale/regionale bond
indien deze geen eigen kampioenschap heeft of eventueel via hiertoe aangewezen NK selectiewedstrijden.
Men dient altijd te hebben deelgenomen aan een wedstrijd volgens het KNMO/NTSB-reglement Nationaal om zich te plaatsen voor het NK.

De top 5 in elke categorie wordt door de betreffende provincie/bond/regio afgevaardigd naar het NK mits men voldoet aan de landelijk vastgestelde plaatsingsnorm. Het NK geldt voor alle onderdelen m.u.v. T.O.P. en G-Line.

De plaatsingsnorm is als volgt:

Danstwirl, Twirling, 1-Baton, 2-Baton & Pompon
Jeugd 1 – 71 punten
Jeugd 2 – 75 punten
Junior, Senior Basis – 79 punten
Junior, Senior Midden – 81 punten
Junior, Senior, Top – 82 punten

Showtwirl
Jeugd – 65 punten
Junior/Senior: 68 punten

Op kampioenswedstrijden dienen duo’s van alle categorieën in dezelfde samenstelling op te treden als waarin is deelgenomen aan het wedstrijd waar de kwalificatie is behaald. Bij ensembles, teams en groepen dient de samenstelling voor meer dan de helft uit de samenstelling te bestaan als waarin is deelgenomen aan de wedstrijd waar de kwalificatie is behaald. Tijdens het Provinciaal en Nationaal kampioenschap is er een aparte categorie voor solo heren DansTwirl. In alle andere onderdelen/categorieën wordt er geen onderscheid gemaakt.

Deelname aan internationale onderdelen

Plaatsing voor het Nationaal Kampioenschap geschiedt via een plaatsingsscore.
Plaatsing is definitief als tijdens het wedstrijdseizoen 1x de plaatsingsscore is behaald voor dat onderdeel.
Men dient altijd te hebben deelgenomen aan een wedstrijd volgens dit KNMO/NTSB-reglement Internationaal om zich te plaatsen voor het NK.
Het NK geldt voor alle onderdelen m.u.v. Short Program, tenzij de sporter deelneemt op het N1/Elite niveau.

Op kampioenswedstrijden dienen duo’s van alle categorieën in dezelfde samenstelling op te treden als waarin is deelgenomen aan de wedstrijd waar de kwalificatie is behaald. Bij teams en groepen dient de samenstelling voor meer dan de helft uit de samenstelling te bestaan als waarin is deelgenomen aan de wedstrijd waar de kwalificatie is behaald.

Hieronder een overzicht van de plaatsingscores die worden gehanteerd: