NTSB - Nederlandse Twirl Sportbond.

De NTSB is de sportbond die in Nederland de belangen behartigt van de twirlsport.

In 1978 is de NTSB opgericht vanuit het HIT (Holland Instituut of Twirling) en heeft zich sinds haar bestaan ingezet om voor sporters, verenigingen en coaches een omgeving te creëren waarin zij zichzelf en de sport kunnen ontwikkelen en onderling competitie met elkaar kunnen aangaan. Door de aansluiting bij de Wereld bond de WBTF en de Europese Commissie van de WBTF kunnen wij onze leden een internationale competitie op hoog niveau bieden. Daarnaast vinden wij ook de breedtesport binnen onze organisatie erg belangrijk. We streven naar begeleiding en competitie voor elk niveau!

Mocht u ondanks de informatie op onze website nog vragen hebben of wilt u uw gedachten en ideeën met ons delen kunt u altijd contact opnemen via info@ntsb.nl

Martin Stevens, voorzitter