Privacy statement Nederlandse Twirl Sport Bond

De N.T.S.B. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van het bijhouden van de ledenadministratie en de inschrijving van deelname aan activiteiten zoals wedstrijden, cursussen, opleidingen en internationale evenementen.
Teneinde een boekhouding te voeren waarin op basis van actuele en historische (betaal)gegevens betalingen van en aan leden, leveranciers en derden kunnen worden geadministreerd.
Ten behoeve van het boeken van reis en verblijf en de inschrijving van deelnemers aan internationale evenementen.

Uw rechten
Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw emailadres intrekken. Dat kan door een mail te sturen aan info@ntsb.nl. U kunt zich daarnaast altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van de N.T.S.B. met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven? Dit kan via info@ntsb.nl.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door de N.T.S.B. of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. (Zie punt 3. ) De N.T.S.B. kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden. Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van de N.T.S.B. De N.T.S.B. sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met de N.T.S.B.

Bescherming
De N.T.S.B. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en overige bezoekers van de website van groot belang is. De N.T.S.B. heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. De N.T.S.B. houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze stellen via info@ntsb.nl.